Notatki do wykładów i prezentacje

Elektrodynamika

Od wielu lat prowadzę wykłady z elektrodynamiki dla studentów fizyki. Wykład ten dotąd prowadziłem w oparciu o podręcznik J. D. Jacksona, Elektrodynamika klasyczna. Był to tradycyjny wykład z użyciem kredy i tablicy. Od kilku lat jednak studenci uskarżali się, że podręcznik Jacksona jest niedostępny, natomiast pojawił się podręcznik D. J. Griffithsa, Podstawy elektrodynamiki, który jest wznawiany i dostępny w księgarniach. Zmobilizowało mnie to do przygotowania na nowo tego wykładu w oparciu o podręcznik Griffithsa. Postanowiłem też zrezygnować z tradycyjnego sposobu wykładania i przygotować prezentacje komputerowe. Prezentacje te udostępniam moim studentom, ale mogą z nich korzystać także inne osoby, z zastrzeżeniem, że prezentacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktycznych.
Wykład trwa jeden semestr, więc musiałem dokonać wyraźnej selekcji materiału. Starając się dostosować moje prezentacje do stylu podręcznika Griffithsa, wykonałem wiele rysunków, wzorowanych na tych z podręcznika. Rysunki zostały wykonane z użyciem pakietow ePiX oraz PSTricks. Chodziło mi głównie o to aby były to rysunki matematycznie poprawne. Ocenę na ile to się udało pozostawiam Państwu.
A tutaj są dostępne poszczególne prezentacje w formacie PDF:
Elektrostatyka (pdf), Specjalne metody elektrostatyki (pdf), Pola elektryczne w materii (pdf), Magnetostatyka (pdf), Animacja ruchu po cykloidzie (gif), Pola magnetyczne w materii (pdf), Elektrodynamika (pdf), Zasady zachowania (pdf), Fale elektromagnetyczne (pdf), Potencjały i pola źródeł zmiennych w czasie (pdf), Promieniowanie (pdf),
Wzory (pdf), Greckie litery (pdf), Zagadnienia do egzaminu (pdf),
A tutaj te same prezentacje w wersji do druku:
Elektrostatyka (pdf), Specjalne metody elektrostatyki (pdf), Pola elektryczne w materii (pdf), Magnetostatyka (pdf), Pola magnetyczne w materii (pdf), Elektrodynamika (pdf), Zasady zachowania (pdf), Fale elektromagnetyczne (pdf), Potencjały i pola źródeł zmiennych w czasie (pdf), Promieniowanie (pdf),

Optyka kwantowa

Wykład z optyki kwantowej poświęcony jest teoretycznym podstawom zjawisk optycznych, w których przejawia się kwantowa natura światła. Przeznaczony jest on dla studentów IV roku fizyki. Wykład ten prowadzę od wielu lat, ale dopiero ostatnio udało mi się przygotować notatki w formie nadającej się do udostępnienia studentom. Nie jest to całość materiału, ale na tyle duża część, że warto ją udostępnić.
Oto notatki w formacie PDF (do ich czytania potrzebny jest Acrobat Reader lub inny program czytający PDFy).
Wykłady z optyki kwantowej (pdf)

Kryptografia

Wykład ten poświęcony jest podstawom klasycznej kryptografii wraz z elementami kryptografii kwantowej.
Notatki do tego wykładu w formacie PDF można znaleźć tutaj. Kryptografia (pdf)
A tutaj są prezentacje do poszczególnych wykładów:
krypt01.pdf , krypt02.pdf , krypt03.pdf , krypt04.pdf , krypt05.pdf , krypt06.pdf , krypt06a.pdf ,
krypt07.pdf , krypt08.pdf , krypt09.pdf , krypt10.pdf , krypt11.pdf , krypt12.pdf , krypt13.pdf , krypt14.pdf,
Zagadnienia do egzaminu (pdf)

Kryptografia kwantowa

20 marca 2002 roku, w ramach cyklu wykładów popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Fizyki UAM dla uczniów szkół średnich, wygłosiłem wykład na temat kryptografii kwantowej. Materiały do tego wykładu, w formacie PDF, można przejrzeć tutaj: Kryptografia kwantowa (pdf)
Ponownie o kryptografii kwantowej mówiłem 13 października 2005 w czasie VIII Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM. Prezentacja do tego wykładu jest do pobrania tutaj: Kryptografia kwantowa raz jeszcze (pdf)

Informatyka kwantowa

5 listopada 2002 roku, w ramach cyklu wykładów "Zaproszenie do fizyki" przeznaczonych dla studentów I roku wygłosiłem wykład na temat informatyki kwantowej. Materiały, w formacie PDF, są tutaj: Informatyka kwantowa (pdf),
Program rsa_demo autorstwa Michała Tanasia demonstrujący działanie algorytmu RSA i łamanie szyfru wymaga bibliotek GNU MP 4.1 oraz QT 3.x dostępnych dla systemu Linux w Internecie. Po zainstalowaniu bibliotek program kompiluje się standardowo z pomocą make. Program działa samodzielnie, ale może też być wywołany z pliku infkwant.pdf. Wtedy obydwa programy trzeba ściągnąć i uruchamiać lokalnie. RSA demo (tar.gz)

6 października 2003 roku odbywał się na Wydziale Fizyki UAM VI Festiwal Nauki i Sztuki, na którym znowu mówiłem o informatyce kwantowej. Materiały, w formacie PDF, są tutaj: VI Festiwal Nauki i Sztuki (pdf),

W cyklu "Fizyka dla wszystkich", w dniu 21 kwietnia 2004, wygłosiłem kolejny wykład popularny dla młodzieży szkół średnich zatytułowany "Splątane kubity czyli rzecz o informatyce kwantowej". Prezentacja w formacie PDF jest tutaj: Splątane kubity (pdf),

W dniu 28 maja 2004 wygłosiłem na seminarium z informatyki kwantowej w Zakładzie Elektroniki Kwantowej referat na temat ,,Splątanie dwóch atomów''. Oto prezentacja do tego wykładu: Splątanie dwóch atomów (pdf)
Kontynuacją tego tematu był kolejny referat wygłoszony 5 kwietnia 2005 r. na temat ,,Splątanie dwóch atomów indukowane ściśniętą próżnią''. Oto prezentacja do tego wykładu: Splątanie dwóch atomów indukowane ściśniętą próżnią (pdf)

14 października 2004, na kolejnym VII Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki znowu mówiłem o informatyce kwantowej. Tym razem głównym motywem były eksperymenty z teleportacją stanów atomowych. Prezentacja z tego wykładu, w formacie PDF, jest do przejrzenia tutaj:
Teleportacja --- VII Festiwal Nauki i Sztuki (pdf),

13 września 2005, na XXXVIII Zjeździe Fizyków Polskich w Warszawie wygłosiłem referat plenarny pt. ,,Kwantowe splątanie dwóch atomów''. Prezentacja do tego wykładu, w formacie PDF, jest dostępna tutaj: Kwantowe splątanie dwóch atomów (pdf)
Akademicka Telewizja Naukowa ATVN rejestrowała wykłady zjazdowe, które są dostępne w archiwum ATVN. Mój wykład w dwóch częściach można obejrzeć tutaj: Kwantowe splątanie dwóch atomów, część 1 , Kwantowe splątanie dwóch atomów, część 2

26 listopada 2005, na Einsteinowskiej Sesji Naukowej, która odbyła się na Wydziale Fizyki UAM przedstawiłem referat pt. ,,Paradoks EPR dzisiaj''. Prezentacja do tego referatu jest dostępna tutaj: Paradoks EPR dzisiaj (pdf)

W roku 2006 wielokrotnie mówiłem o kwantowym splątaniu dwóch atomów: na seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej (20 marca), na seminarium optycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (27 kwietnia), na 13th Central European Workshop on Quantum Optics w Wiedniu (23-27 maja), na seminarium Department of Physics, The University of Queensland w Brisbane (11 sierpnia), na Symposium Aspects of Quantum Information w Gdańsku (12-14 października), na seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (24 listopada) oraz na walnym zebraniu Oddziału Poznańskiego PTF (7 grudnia). Prezentacja do tego ostatniego wykładu jest dostępna tutaj: Kwantowe splątanie dwóch atomów c.d.(pdf)

28 kwietnia 2010 roku, na kolejnym XIII Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM wygłosiłem popularny wykład dla młodzieży zatytułowany ,,Od informatyki klasycznej do kwantowej''. Prezentacja do tego wykładu jest dostępna tutaj: Od informatyki klasycznej do kwantowej (pdf)

Inne

Na prośbę studentów z Koła Naukowego, w dniu 13 maja 2004 r. przedstawiłem podstawowe zasady tworzenia wolnego oprogramowania (open source software). Moja prezentacja do tego wykładu w formacie PDF jest do przejrzenia tutaj: Open source (pdf)
Kontynuacją tego tematu jest wykład dla młodzieży (2 października 2004) na temat przygotowywania prezentacji z wykorzystaniem wolnego oprogramowania (bez PowerPointa!). Sama prezentacja w formacie PDF jest tutaj: Prezentacje (pdf) A "tarball" z plikami źródłowymi jest do pobrania tutaj: Prezentacje (tar.gz)

W ramach "XII Letnich Warsztatów Fizycznych" odbywających się na Wydziale Fizyki UAM, 18 lipca 2005 r., wygłosiłem wykład pt. "Dzieło Profesora Stanisława Kielicha". Moja prezentacja do tego wykładu jest dostępna tutaj: Stanisław Kielich (pdf)


Wszystkie prezentacje zostały przygotowane przy użyciu wolnego oprogramowania (open source software).
System operacyjny: Linux
Programy: LaTeX, TeXPower, PDFLaTeX, ePiX, Xfig, PSTricks