Spins insideWykład 1

Informacja jest wielkością fizyczną (maxdemon)
Maszyna Turinga i bramki logiczne (rys.1, animacja rys.2, rys.3, Toffoli)
Komputery klasyczne - rozwój technologiczny (rys.1)
Superpozycja stanów (interferencja, wektory)
Qubit (rys.1, sfera)
Kwantowe bramki logiczne (rys.1, rys.2, cnot, sqrt(NOT) )
Paradox EPR (EPR)
Hardware (kawa, pułapka, XOR, QED, NMR)Previous slide Next slide Back to the first slide