Entropia rośnie

Animacja (uwaga: 2MB), którą znalazłem tutaj

Demon MaxwellaZasada Landauera:
wymazanie jednego bitu informacji w otoczeniu o temperaturze T wymaga dysypacji energii (wydzielenia ciepła) co najmniej kT ln(2)


Informacja jest wielkością fizyczną!


Previous slide Next slide Back to the first slide