Interferencja kwantowa

Dodają się amplitudy a nie intensywności !

two_slit


Previous slide Next slide Back to the first slide