Grzegorz Chimczak - strona domowa


Zawartość:


Praca doktorska

Tematem napisanej przeze mnie pracy doktorskiej jest "Teleportacja stanów atomowych z wykorzystaniem kwantowej interferencji pól wychodzących z dwóch rezonatorów". Pracę tę napisałem w Zakładzie Optyki Nieliniowej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Tanasia. Praca ta zawiera kilka dość obszernych rozdziałów wstępnych, będących wprowadzeniem do informatyki kwantowej oraz opisem kilku metod optyki kwantowej takich jak na przykład trajektorie kwantowe, równanie "master", czy adiabatyczna eliminacja poziomu wzbudzonego. Oczywiście najwięcej miejsca poświęciłem teleportacji kwantowej.

Pliki do pobrania:

 1. wersja dokumentu przeznaczona do druku dwustronnego: doktorat.pdf (1,2MB)
 2. wersja dokumentu przeznaczona do czytania na ekranie komputera: doktorat_v2.pdf (1,2MB)

Dorobek naukowy

 1. NOWE: Jan Perina Jr., Adam Miranowicz, Grzegorz Chimczak and Anna Kowalewska-Kudłaszyk "Quantum Liouvillian exceptional and diabolical points for bosonic fields with quadratic Hamiltonians: The Heisenberg-Langevin equation approach" Quantum 6, 883 (2022)
 2. NOWE: Shilan Abo, Grzegorz Chimczak, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Jan Perina Jr., Ravindra Chhajlany and Adam Miranowicz "Hybrid photon–phonon blockade" Scientific Reports 12, 17655 (2022)
 3. Ewelina Lange, Grzegorz Chimczak, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, and Karol Bartkiewicz "Rotation-time symmetry in bosonic systems and the existence of exceptional points in the absence of PT symmetry" Scientific Reports 10, 19906 (2020)
 4. A. Kowalewska-Kudłaszyk, S. Ismael Abo, G. Chimczak, J. Peřina, Jr., F. Nori, and A. Miranowicz "Two-photon blockade and photon-induced tunneling generated by squeezing" Phys. Rev. A 100, 053857 (2019)
 5. Anna Kowalewska-Kudłaszyk and Grzegorz Chimczak "Asymmetry of Quantum Correlations Decay in Nonlinear Bosonic System" Symmetry 11, 1023 (2019)
 6. G. Chimczak, K. Bartkiewicz, Z. Ficek and R. Tanaś "Creating a switchable optical cavity with controllable quantum-state mapping between two modes" Scientific Reports 8, Article number: 14740 (2018)
 7. Karol Bartkiewicz and Grzegorz Chimczak "Two methods for measuring Bell nonlocality via local unitary invariants of two-qubit systems in Hong-Ou-Mandel interferometers" Phys. Rev. A 97, 012107 (2018)
 8. K. Bartkiewicz, G. Chimczak, and K. Lemr "Direct method for measuring and witnessing quantum entanglement of arbitrary two-qubit states through Hong-Ou-Mandel interference" Phys. Rev. A 95, 022331 (2017)
 9. K. Bartkiewicz, A. Černoch, G. Chimczak, K. Lemr, A. Miranowicz and F. Nori "Experimental quantum forgery of quantum optical money", npj Quantum Information 3, Article number: 7 (2017)
 10. Grzegorz Chimczak "High fidelity state mapping performed in a V-type level structure via stimulated Raman transition", Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 48, 055502 (2015)
 11. Grzegorz Chimczak and Ryszard Tanaś "High-fidelity atomic-state teleportation protocol with non-maximally-entangled states", Phys. Rev. A 79, 042311 (2009)
 12. Grzegorz Chimczak and Ryszard Tanaś "Fine tuning of quantum operations performed via Raman transitions", Phys. Rev. A 77, 032312 (2008)
 13. A. Miranowicz, S. K. Özdemir, Yu-xi Liu, G. Chimczak, M. Koashi and N. Imoto "Quantum Entanglement and Teleportation of Quantum-Dot States in Microcavities", e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 5, 51 (2007)
 14. Grzegorz Chimczak and Ryszard Tanaś "Improving fidelity in atomic state teleportation via cavity decay", Phys. Rev. A 75, 022317 (2007)
 15. Grzegorz Chimczak "Efficient generation of distant atom entanglement via cavity decay", Phys. Rev. A 71, 052305 (2005)
 16. Grzegorz Chimczak, Ryszard Tanaś and Adam Miranowicz "Teleportation with insurance of an entangled atomic state via cavity decay", Phys. Rev. A 71, 032316 (2005)
 17. Grzegorz Chimczak and Ryszard Tanaś "The effect of a non-zero spontaneous decay rate on teleportation", J. Opt. B 4, 430(2002)
 18. Eugeniusz Chimczak Mirosława Bertrand-Żytkowiak, Agnieszka Szczepanik and Grzegorz Chimczak "Spectral, kinetic and electrical properties of electroluminescent thin film cells based on ZnS:Mn" SPIE, vol. 3725, 187(1999)

Ostatnia aktualizacja: 4.12.2022
Grzegorz Chimczak