Home Page Back to Current SeminarsNonlinear Optics Division
Seminars
SEMINARIA ZAKLADOWE 2000/2001
(II SEM)
(Sroda - godz. 12.00 s. 287)NameTitleDate
M. Ciszak Trojstanowa kwantowa kryptografia 21.02.2001
Prof. Michal Kurzynski Przetwarzanie energii swobodnej w biologicznych motorach molekularnych. 28.02.2001
mgr Andrzej Grudka Kwantowy algorytm Shora i jego zastosowanie 07.03.2001
Prof. Ryszard Tanas Informatyka kwantowa 14.03.2001
Prof. Tadeusz Bancewicz Indukowane oddzialywanie hiperpolaryzowalnosci pary molekul 21.03.2001
Rafal Madajewski Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do oznaczania mineralow (weglany) 28.03.2001
Piotr Ratajczyk Algorytmy genetyczne cz. 1 11.04.2001
Dr Krzysztof Grygiel Ref. habil. 25.04.2001
Prof. Maciej Koziorowski Dynamika w modelu Dickego 09.05.2001
M. Litoborski,
J. Lesniak,
A. Nowak
Fizyka w radioterapii 23.05.2001
Piotr Ratajczyk Algorytmy genetyczne cz. 2 30.05.2001

1998/1999 sem.I / sem.II - 1999/2000 sem.I / sem.II - 2000/2001 sem.I

Home Page Top

Last Update: May 26, 2001