Home Page Back to Current SeminarsNonlinear Optics Division
Seminars
SEMINARIA ZAKLADOWE 1998/99
(II SEM)
(Sroda - godz. 12.00 s. 287)NameTitleDate
Kamila Nowicka Badanie rozkładu widmowego światła Rayleighowsko rozproszonego w CCl 4 10.03.1999
Dr Waldemar Głaz Zjawisko mieszania stanów w analizie spektralnej 17.03.1999
Dr Krzysztof Grygiel Chaos w dwóch sprzężonych oscylatorach kerrowskich 14.04.1999
Prof. Ryszrd Tanaś Atom dwupoziomowy w ściśniętej próżni o skończonej szerokości linii 21.04.1999
Dr Jacek Fisz Strukturalne i dynamiczne wlasności zorganizowanych ośrodków molekularnych 28.04.1999
Prof. Stanisław Woźniak Dwójłomność kołowa i dwójłomność osiowa indukowane w cieczach polami zewnętrznymi 05.05.1999
Prof. Tadeusz Bancewicz Izotropowe kolizyjnie- indukowane rozpraszanie ramanowskie z udziałem drgania v1 molekuł CF4 12.05.1999
Kamil Walczak Udział próżni w procesach fizycznych 12.05.1999
Prof. Władysław Alexiewicz Równanie dyfuzji rotacyjnej dla dipola o symetrii osiowej 19.05.1999
Mateusz Andrzejewski Kwantowe kody korekcyjne 19.05.1999
Pawel Tesarski Sem. magisterskie 26.05.1999

1998/99 sem. I

Home Page Top

Last Update: May 21, 1999