next up previous
Next: About this document ... Up: Optyka nieliniowa ... Previous: Optyka nieliniowa ...

Bibliography

1
A. H. Piekara, Nowe oblicze optyki (PWN, Warszawa, 1968).

2
A. D. Buckingham, Proc. Phys. Soc. B 69, 344 (1956).

3
W ćwierćwiecze lasera, No. 55 in Fizyka, edited by F. Kaczmarek (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1987).

4
J. Stankowski and A. Graja, Wstęp do elektroniki kwantowej (Wyd. Kom. i Łączn., Warszawa, 1972).

5
F. Kaczmarek, Wstęp do fizyki laserów (PWN, Warszawa, 1978).

6
S. Kielich, Molekularna optyka nieliniowa (PWN, Warszawa, 1977).

7
Modern Nonlinear Optics, Vol. 85 of Advances in Chemical Physics, edited by M. Evans and S. Kielich (Wiley, New York, 1993).

8
A. Piekara and S. Kielich, J. Chem. Phys. 29, 1297 (1958).

9
A. Piekara and S. Kielich, Archives des Sciences 11, 304 (1958), (C.R. du 7-e Colloque Ampere, Paris, 1958).

10
S. Kielich and A. Piekara, Acta Phys. Pol. 18, 439 (1959).

11
S. Kielich, Acta Phys. Pol. 19, 149 (1960).

12
S. Kielich, Acta Phys. Pol. 23, 321 (1963).

13
S. Kielich, Acta Phys. Pol. 25, 85 (1964).

14
R. W. Terhune, P. D. Maker, and C. M. Savage, Phys. Rev. Lett. 14, 681 (1965).

15
S. Kielich, Acta Phys. Pol. 32, 297 (1967).

16
S. Kielich, J. R. Lalanne, and F. B. Martin, Phys. Rev. Lett. 26, 1295 (1971).

17
S. Kielich, Acta Phys. Pol. A 37, 719 (1970).

18
M. Kozierowski, See Ref. [7], p. 127.

19
T. Bancewicz and Z. Ożgo, See Ref. [7], p. 89.

20
S. Kielich, Physica 34, 365 (1967).

21
S. Kielich, Acta Phys. Pol. 32, 405 (1967).

22
S. Kielich, J. Colloid and Interface Sci. 30, 159 (1969).

23
S. Kielich, Acta Phys. Pol. 35, 861 (1969).

24
D. V. Vlasov and V. P. Zaitsev, JETP Lett. 14, 112 (1971).

25
S. Kielich and S. Woźniak, Acta Phys. Pol. A 39, 233 (1971).

26
S. Kielich, Chem. Phys. Lett. 2, 569 (1968).

27
S. Kielich, Acta Phys. Pol. 30, 683 (1966).

28
W. Alexiewicz and B. Kasprowicz-Kielich, See Ref. [7], p. 1.

29
S. Kielich and R. Zawodny, Acta Phys. Pol. A 43, 579 (1973).

30
R. Zawodny, See Ref. [7], p. 307.

31
R. Tanaś, Optik 40, 109 (1974).

32
M. Kozierowski and R. Tanaś, Opt. Commun. 21, 229 (1977).

33
S. Kielich, M. Kozierowski, and R. Tanaś, in Coherence and Quantum Optics IV, edited by L. Mandel and E. Wolf (Plenum, New York, 1978), p. 511.

34
L. Mandel and E. Wolf, Optical Coherence and Quantum Optics (Cambridge University Press, New York, 1995).

35
M. Kozierowski and S. Kielich, Phys. Lett. A 94, 213 (1983).

36
Z. Ficek, R. Tanaś, and S. Kielich, Opt. Commun. 46, 23 (1983).

37
R. Tanaś and S. Kielich, Opt. Commun. 45, 351 (1983).

38
R. Tanaś, in Coherence and Quantum Optics V, edited by L. Mandel and E. Wolf (Plenum, New York, 1984), p. 645.

39
S. Kielich, M. Kozierowski, and R. Tanaś, Optica Acta 32, 1023 (1985).

40
W. Leoński, R. Tanaś, and S. Kielich, J. Opt. Soc. Am. B 4, 72 (1987).

41
Z. Ficek, R. Tanaś, and S. Kielich, J. Mod. Opt. 35, 81 (1988).

42
A. Miranowicz, R. Tanaś, and S. Kielich, Quantum Opt. 2, 253 (1990).

43
M. Kozierowski, S. M. Chumakov, J. Światłowski, and A. A. Mamedov, Phys. Rev. A 46, 7220 (1992).

44
M. Kozierowski, Phys. Rev. A 47, 723 (1993).

45
P. Szlachetka, K. Grygiel, and J. Bajer, Phys. Rev. E 48, 101 (1993).

46
W. Leoński and R. Tanaś, Phys. Rev. A 49, R20 (1994).

47
R. Tanaś, A. Miranowicz, and T. Gantsog, in Progress in Optics, edited by E. Wolf (Elsevier, Amsterdam, 1996), Vol. 35, p. 355.

48
W. Alexiewicz and H. Derdowska-Zimpel, Physica A 214, 9 (1995).

49
S. Woźniak and G. Wagniere, Opt. Commun. 114, 131 (1995).

50
T. Bancewicz, Chem. Phys. Lett. 244, 305 (1995).

51
A. Wójcik and R. Parzyński, Phys. Rev. A 50, 2475 (1994).

52
F. Kaczmarek and R. Parzyński, Laser Physics.Part I: Introduction to quantum optics (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1990).

53
F. Kaczmarek, Laser Physics. Part II: Quantum electronics (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1994).


Ryszard Tanas
1998-11-17