Laureates of the Smoluchowski Medal

2013 Jan Misiewicz (Wrocław)
2012 Douglas Cline (Rochester)
2011 Krzysztof Pomorski (Lublin)
2010 Tomasz Dietl (Warszawa)
2009 Wojciech Żurek (Los Alamos)
2008 Józef Barnaś (Poznań)
2007 Robert Gałązka (Warszawa)
2005 Jan Żylicz (Warszawa)
2003-2004 Andrzej Białas (Cracow)
2003-2004 Stefan Pokorski (Warsaw)
2002 David Shugar (Warsaw)
2001 Aleksander Wolszczan (Toruń, Pennsylvania State UNiveristy)
2000 Bohdan Paczyński (Princeton)
1999 Andrzej Kajetan Wróblewski (Warsaw)
1998 Kacper Zalewski (Cracow)
1997 Włodzimierz Zawadzki (Warsaw)
1994 Ryszard Sosnowski (Warsaw)
1993 Stanisław Kielich (Poznan)
1992 Arnold Whittaker Wolfendale (Durham)
1991 Jacek Prentki (Paris, Geneva)
1990 Władyslaw Świątecki (Berkeley)
1989 Zdzislaw Szymański (Warsaw)
1988 Andrzej Hrynkiewicz (Cracow)
1987 Wojciech Królikowski (Warsaw)
1986 Andrzej Trautman (Warsaw)
1985 Joseph Henry Eberly (Rochester)
1984 Vitali Lazarevich Ginzburg (Moscow)
1983 Jan Rzewuski (Wroclaw)
1982 Wladyslaw Opechowski (Vancouver)
1981 Adriano Gozzini (Pisa)
1980 Ben R. Mottelson (Copenhagen)
1979 Włodzimierz Trzebiatowski (Wrocław)
1977 Victor Frederick Weisskopf (Cambridge (USA))
1976 Arkadiusz Henryk Piekara (Warsaw)
1975 Gerald Leondus Pearson (Stanford)
1974 Georgi Nikolaevich Flerov (Dubna)
1973 Subrahmanyan Chandrasekhar (Chicago)
1972 Leonard Sosnowski (Warsaw)
1970 Marian Mięsowicz (Cracow)
1970 Jerzy Gierula (Cracow)
1969 Marian Danysz (Warsaw)
1969 Jerzy Pniewski (Warsaw)
1968 Aleksander Jabloński (Torun)
1965 Wojciech Rubinowicz (Warsaw)
for details see the official website of the Polish Physical SocietyFile translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 04 Sep 2015, 16:07.