WYKŁADY Z KRYPTOGRAFII

Wykłady i seminaria z podstaw kryptografii klasycznej
z elementami kryptografii kwantowej
(semestr letni 2020)

1  Tematy projektów kryptograficznych

Proszę opisać i zaimplementować w dowolnym języku (np. Java, Octave, Scilab, Matlab, Mathematica, C++, C#) jeden z następujących algorytmów:
 1. test Agrawala-Kayala-Saxeny (AKS) dla liczb pierwszych [PDF] :
  (a) implementacja testu AKS w wersji Crandalla-Papadopoulosa [PDF] 
  lub (b) implementacja testu AKS w wersji Lenstry-Pomerance'a [PDF] 
  lub (c) zoptymalizowanie programu AKSPrimeQ.nb  (Mathematica Notebook)
 2. kryptoanaliza szyfru RSA metodą Shora: symulacja układu Vandersypena i in. [PDF] 
 3. kryptoanaliza szyfru RSA metodą Shora: symulacja układu Lanyona i in. [PDF] 
 4. kryptoanaliza szyfru RSA metodą Shora: symulacja układu Lu i in. [PDF] 
 5. kwantowy algorytm Grovera i jego zastosowanie w kryptografii: symulacja układu Lavora i in. [PDF] 
 6. kryptoanaliza funkcji skrótu MD4: szukanie kolizji w MD4 metodą Naito i in. [PDF] 
 7. kryptoanaliza funkcji skrótu MD5 : szukanie kolizji w MD5 metodą Vlastimila Klimy [PDF] 
 8. kryptoanaliza szyfru strumieniowego E0 metodą Lu i in. [Abstrakt] , [PDF] 
 9. kryptoanaliza funkcji skrótu SHA-0 lub SHA-1
 10. kryptoanaliza szyfru RSA metodą Lenstry
 11. kryptoanaliza szyfru Merkle'a-Hellmana metodą Shamira
 12. kryptoanaliza szyfru Powerline System metodą Lenstry
 13. kryptoanaliza szyfru AES (szyfr Rijndaela) metodą Courtois-Pieprzyka (XSL)
 14. protokół B92 kwantowej dystrybucji klucza
 15. protokół E91 kwantowej dystrybucji klucza
 16. kwantowe zobowiązanie bitowe (quantum bit commitment)
Przykład:
protokół singapurski kwantowej dystrybucji klucza w opracowaniu Karola Bartkiewicza [PDF]  [program] File translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 20 May 2020, 14:52.