Spins insideWykład 2

Enigma (Enigma - Fot., Enigma)
Kryptografia z kluczem publicznym - RSA (RSA)
Problem Deutscha (Deutsch)
Kwantowy paralelizm (paralelizm)
Okres funkcji (okres)
Algorytm Shora (Peter Shor, algorytm 1, algorytm 2)
Symulacje i literatura (Literatura)Previous slide Next slide Back to the first slide